Live Ødegård (23) har valgt en krevende, men givende utdanning. I 2026 kan hun kalle seg lege. Foto: Frida Amundgård

Live (23) lever legestudielivet i Ungarn

I 2020 valgte lesjingen Live Ødegård (23) en studieretning som har ført til at hun nå sitter bak skolebenken i et annet land. Der består hverdagen hovedsakelig av hvite frakker og mikroskop.