Folk strømmet til åpningen av bygdeparken på Lesjaskog

foto