Folk strømmet til åpningen av bygdeparken på Lesjaskog