Bedriften har nå underskrevet avtalen med Dovre kommune. Daglig leder, Hans Olav Lusæter, ser frem til å komme inn i nye lokaler.

- Våre nåværende lokaler er lite egnet til vår type drift. Vi er blant annet flere ansatte nå enn da vi kjøpte dette bygget, forteller han.

Bedre tilgjengelighet

Bygningen som nå fungerer som base for bedriften, er et bolighus som har blant annet dårlige parkeringsmuligheter, og vanskelig beliggenhet for større biler.

- Til nåværende bygg kommer de ikke frem med varene, så vi må ofte ordne oss med lagring andre steder, og det er lite gunstig. I Romsdalsvegen kan vi få varene rett fra lastebil og under tak. I tillegg får vi et mer kundevennlig lokale på alle måter, samtidig som vi blir mer synlige, sier Lusæter.

Tro på bedriftsfellesskap

Han er veldig fornøyd med at de er første bedrift inn i lokalene.

- Vårt forslag på arealplan og løsninger er jo det som nå fysisk blir gjort der inne, sier han og sikter til ombyggingene som blir gjort for å tilpasse lokalene til nye leietakere.

Lusæter har stor tro på et bedriftsfellesskap i industrihallen, og mener lokalene bør være attraktive for mange.

- Det er et fantastisk bygg med stor fleksibilitet og mange muligheter. Det er viktig at folk ikke sitter på gjerdet og venter nå, for jeg tror at når denne ballen begynner og rulle, så vil det fylles fort opp, sier han og legger til at han ser mange fordeler med et bedriftsfellesskap.

Ombygging

Det ble under siste kommunestyremøte vedtatt å bevilge 1,7 millioner kroner til nødvendig ombygging, dersom minimum 50 prosent av leiearealene i søndre del av kontorfløyen ble utleid. Med avtalen med Lesja Dovre elektro i boks, er dette innfridd og ombyggingen kan starte opp ved nyttår Dette forutsatt at formannskapet godkjenner avtalen på sitt møte torsdag.

- I henhold til den fremdriftsplanen vi nå forholder oss til, skal vi kunne være inne i de nye lokalene i midten av mars, forteller Lusæter.

Positivt

Også Plan-og næringssjef i Dovre kommune, Inge Angård, uttrykker stor glede over at den første avtalen nå er underskrevet av leietaker.

- Kommunen har jobbet systematisk i ulike retninger og vi er glade for nå å ha fått på plass denne første leieavtalen. Det er spesielt hyggelig at det er en lokal aktør som har funnet lokalene fordelaktige. Vi håper dette vil inspirere andre som har ønske og behov for lokaliteter, sier han.

En ressurs

Kommunen har vært i dialog med flere potensielle leietakere, uten at det foreligger noen konkrete avtaler ennå.

- Vi har fortsatt noen kontakter per i dag, og tiden vil vise om disse følger på. Det er i alle fall positivt at vi kan utvikle industrihallen i Romsdalsvegen 120 til den ressursen vi ønsker og mener at den skal være i lokalsamfunnet, sier Angård.

Plan- og næringssjef i Dovre kommune, Inge Angård håper flere følger på. Foto: Monica Hjelle