Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) mener eksport av norsk sauekjøtt til Afghanistan er uakseptabel. Nortura beklager, men sier alternativet hadde vært å kaste kjøttet.

Det er stor overprouksjon av norsk sauekjøtt. Kiloprisen har falt med falt med 15 kroner på sau, og 10 kroner på lam siden toppåret 2014. Nortura har eksportert store mengder kjøtt. Over 100 tonn har gått til de minst utviklede landene i verden. Afghanistan er en av disse. Betaling for sauekjøtt har vært nede i fem øre per kilo. Den lave prisen har kostet norske sauebønder 40 millioner kroner.

Færre lam til neste år

Trine Hasvang Vaag, styreleder i Nortura, sier til Nationen at det er ingenting som tyder på at norsk kjøtt har fortrengt den lokal matproduksjonen i Afghanistan. Men hun beklager samtidig eksporten.

–  Norske bønder er opptatt av å produsere mat til egen befolkning og vi vil at andre land skal kunne gjøre det samme. Vi skal se på rutinene for å unngå slike saker i framtida, sier Vaag til Nationen.

Hun sier at de i sommer fikk høyrere pris på verdensmarked enn innenlands, og at alternativet var at kjøttet gikk ut på dato og måtte kastes.

Norsk Sau og Geit har nå satt i gang en kampanje for å få ned antall lam, for å få opp prisen per slakt. Bondebladet skriver at blant annet Styreleder Kjell Erik Berntsen reduserer påsettet av lam med 5 prosent.