Daglig leder Lesja Innkjøpslag, Ola Ulfsby Bottheim, er godt fornøyd med avtalen. De har forhandlet frem en avtale som nå strekker seg over seks år, mot tidligere tre år. I tillegg er det opsjon på to år, som Oppland Fylkeskommune ved Opplandstrafikk kan forlenge om de ønsker.

Avtalen gjelder fra 1. januar 2016 og har en årlig verdi på rundt 12 millioner kroner.

– Det var virkelig godt å få avtalen i havn. Vi er veldig fornøyd med en seksårig kontrakt, det var ett av våre ønsker i forhandlingene, sier Ulfsby Bottheim.

Når avtalen er lengre, gir det muligheter for investeringer. Lesja Bilruter, som er transportvirksomheten til Lesja Innkjøpslag SA, skal som i dag, fortsatt ha ansvaret for skoleskyss i Lesja og Dovre samt det ordinære rutetilbudet mellom Bjorli og Otta.

– Vi ser på det som en anerkjennelse fra fylket på at vi gjør en god jobb. For de ansatte er denne avtalen viktig. De visste at avtalen går ut den 31. desember i år, og usikkerhet er med på å skape uro. Nå er det ro i organisasjonen, sier Ulfsby Bottheim fornøyd.

Ola Ulfsby Bottheim, daglig leder Lesja Innkjøpslag og Eirik Strand, daglig leder Opplandstrafikk.