Onsdag ble de første skissene presentert i et orienteringsmøte holdt av Statens vegvesen. Jørn Kleiven fra vegvesenet presiserte at dette kun var skisser, og at de er åpne for store og små innspill. Reguleringsplanen omfatter fra og med Sentralplassen, E6 og til og med fylkesveg 490 til jernbanestasjonen. Den skal etter den foreløpige tidsplanen være klar til offentlig ettersun i løpet av høsten, og behandles i kommunestyret i februar-mars 2015.

Skeptiske

Landskapsarkitekt Audun Brekke Fjeldheim fra firmaet Sweco presenterte skissene. Målene for miljøtiltakene var å gi E6 større gatepreg, redusere hastigheten og hindre uønsket kryssing av fotgjengere. Synliggjøring av fylkesveien til jernbanestasjonen og hindre uønsket rygging ut i fylkesveien var også tydelige mål.

Cirka 25 interessenter hadde møtt opp for å komme med innspill og ønsker. Både næringsliv og private var representert, og det var mange meninger om skissene. Både Holum Sport og Elkjøp var godt representert, og tydelig skeptiske på å miste parkeringsplasser til fortau. De foreslåtte parkeringsplassene var også tegnet inn på langs, og ikke på tvers slik de er i dag.

Vareleveringen til de to butikkene var også et tema, som de var redd ville bli utfordrende i forhold til skissene som ble vist.

Sweco presiserte at de måtte jobbe mer med løsning utenfor butikklokalene.

Gangveiforbindelser

Over sentralplassen ble det foreslått to ulike gangveiforbindelser. Ideen er å knytte gangvei mellom jernbanestasjonen til undergangen under rundkjøringen.

– Krysset inn fra E6 er vanskelig, det er veldig mange hensyn å ta. Målet er en mer markant kryssløsning, sa Brekke Fjeldheim.

Det ene forslaget gikk gangveien langs E6, og det andre midt på plassen. På begge løsningene må bilister krysse et fotgjengerfelt inn mot parkeringsplassene, etter de har blinket inn fra E6.

– Blir ikke dette enda en hindring for å komme ut på E6, spurte Knut Nytun, som selv har opplevd å stå i flere minutter på grunn av stor trafikk før utkjøring har vært mulig.

Øyvivd Frich, som har interesserer både som politiker og næringsdrivende, var veldig positiv til at sentrum får et løft. Han var derimot bekymret for å miste parkeringsplasser i sentrum.

Kollektivtrafikk

– Vi begynner å nærme oss en god løsning.Men parkeringsplasser er det vi lever av, hvorfor ikke samlokalisere kollektivterminalen med NSB, på jernbanen, spurte Frich.

Kleiven repliserte at det har vært drøftet med Oppland fylkeskommune.

– Det er ønske fra OFK å beholde kollektivterminalen der den er. Det er knapt med areal rundt jernbanestasjonen, og i dag må bussene kjøre rundt bygget, noe som ikke er en god løsning, sa Kleiven.

Holum Sport og Elkjøp, ved Andreas Holum og Magne Håvard Tordhol, var bekymret for innsyn til butikkene hvis kollektivterminalen ble lagt inntil Coop-bygget. Det er krav om universell utforming av kollektivterminalen, og skal løsningen være som i dag, blir mange parkeringsplasser borte ved universell utforming. I de tre skissene blir det omtrent likt antall parkeringsplasser på vestsiden av Coop-bygget.

Også vareleveringen til Posten, Coop Mega og Vinmonopolet var et tema. En mente at vareleveringen til Posten var direkte farlig, og burde aldri vært tillatt.

– Gårdeier jobber med en løsning for å få en felles varelevering på baksiden av bygningen, opplyste Frich.

Opprusting lenger sør

Flere stilte spørsmål om det var planlagt opprusting lenger sør i sentrum, ut 60-sona. I følge Kleiven er det begrensede midler, men påpekte at det startet med rundkjøringen, og forskjønningen av sentrum kunne utvikle seg lenger sør senere.

Frich påpekte at rundkjøringen var et spleiselag mellom næringsdrivende, vegvesenet, OFK og tettstedsutviklingsmidler, og mente et spleiselag for å løfte sentrum lenger sør også er naturlig.

Det var også spørsmål om det var bedre med bru eller kulvert for fotgjengere over E6, men dette er veldig plasskrevende og kostbart.

Krysset ble også foreslått lagt sør for Torvkroa, men i følge Kleiven ville dette fort bli en rundkjøring da, i og med innkjøringen til vestsiden går her.

– En rundkjøringer er utrolig plasskrevende, da går det bort mye areal, påpekte Brekke Fjeldheim.

Se de første skissene av Sentralplassen her:

Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga