- Vi har ein plan dersom vi kjem på raudt nivå

foto