Vil ha stor betyding for nedkjempinga av sjukdommen i Norge - må vurdere kva tiltak som må på plass