Må sone 16 dager etter råkjøring på Hjerkinn

foto