Nytt selskap skal vedlikeholde togene på Rauma- og Dovrebanen

foto