Tirsdag er siste frist for å si fra dersom du har en mening rundt vegnavn i Dovre.

Høringsfristen går ut for vegnavnprosjektet i Dovre. Dovre kommune vedtok vegnavn i sentrumsområdene på Dombås i 1979 og på Dovre 1988. Disse navnene er tatt med på vegnavnlista. Men det er de nye vegnavnene som ligger ute til høring og som

Dovre kommune nå ønsker innspill på. Forslagene har vært ute til høring siden plan-, nærings- og utviklingsstyrets(PNU) møte før jul.

- Det er administrasjonen som har utarbeidet forslag til vegnavn i resten av kommunen. Vi har i stor gard basert oss på innhentet kunnskap om hva som er allment brukt og hva som er benyttet på kartet. Privatpersoner og andre har vært kontaktet i forbindelse med framlegging av vegnavn, forteller saksbehandler Elin Stavheim i Dovre kommune.

Stavheim forteller at det ikke har kommet mange henvendelser til kommunen i denne saken.

- Vi har fått et par henvendelser når det gjelder navneforslag, og noen når det gjelder veger som ikke har fått tildelt navn, forteller hun, og sier de har brukt navn som de tror er godt kjent blant folk.