Det tyngste dyret felt i jakta var en storbukk på hele 102 kilo. Bukken ble felt ved Sjongshø i starten av september. Daglig leder i Lesja Fjellstyre, Tommy Sønsterud, mener det er mange år siden en så stor bukk er felt.

Som regel ligger vekta på en storbukk mellom 75 og 80 kilo, og Sønsterud har ofte rapport på en og annen bukk på over 90 kilo etter jakta.

Fellingsprosent på under 50

I Dalsida øst var fellingsprosenten på 41,5 prosent, 163 dyr ble felt av ei kvote på 393. I Dalsida vest var det fellingsprosent på 42,9 prosent, her ble 18 dyr av 42 felt under årets reinsjakt.

I Snøhetta øst var det felt 683 av kvota på 1500 dyr, som ga en fellingsprosent på 45,5 prosent. I Snøhetta vest var fellingsprosenten på 42,46 prosent, 76 dyr av ei kvote på 179.

Fellingsprosenten var 45,2 prosent samlet for Snøhetta. Oppdal kommune hadde best resultat på øst-området med fellingsprosent på 53,2 prosent. Sunndal var best i vest, felte 13 av 22 dyr, og en fellingsprosent på 59,1.

Målet for fellingene er 50 prosent.

– Det er ikke noe problem at det ikke er felt 50 prosent, sier Sønsterud.

Oppfordrer til tålmodighet

Sønsterud oppfordrer reinsjegerne til å ha litt bedre tålmod når de er ute på jakt.

– Mange jegere i enkelte områder nærme veg, fører til at jegerne ødelegger for hverandre. Hvis flere kunne forholdt seg rolig og heller postert på flokken som kom trekkende, så ville nok flere fått dyra sine, mener fjelloppsyn Sønsterud.

I høst var det flest dyr i vest-området enn tidligere år, og fostringsflokker helt sør til Veslhorrongen.

På øst-området var det en del dyr ved jaktstart, som sto høyt i varmen. De fleste ble felt i første halvdel av jakta, opplyser Sønsterud. En periode med nordavær førte til at det ble igjen lite dyr i Lesja og Dovre.

– Selv om det ble søravær, så kom ikke reinsdyrene trekkende inn i Lesja og Dovre, noe som ga utslag på fellingsprosenten, forklarer Sønsterud.