Dersom ein privatskule etablerer seg, er fylkesrådmannen redd det øydelegg for skulestrukturen i heile Nord-Gudbrandsdalen, og føresetnadene for avtala med Dovre om å leige lokalar. Ordførar i Dovre, Bengt Fasteraune, er ikkje uroa. Sjølv om kommunen er i ferd med å bygge lokalar, med avtale om husleige til Fylkeskommunen.

- Vi jobbar framleis primært mot eit offentleg tilbod på Dombås, med treårig løp og toppidrett som programfag. Vi finpussar på eit brev til fylkeskommunen i eit møte i dag, og har stor tru på at saka kjem opp att i Fylkestinget. Vi er svært glad for at saka om privatskuleetablering vart utsett, under handsaminga i Fylkesutvalet i dag, seier Fasteraune.

Handsaminga av søknaden frå Akademiet AS, om privatskule på Dombås, kjem til komiteen for kompetanse og opplæring, onsdag neste veke. Fylkeskommunen har uttalerett i godkjenningssaka, som blir avgjort i Utdanningsdirektoratet. I utgreiinga gjer fylkesrådmannen det klart at ei slik etablering ikkje vil vera foreinleg med oppstarten av eit fylkesdrivi vidaregåande tilbod, og slik sett fell føresetnadene for avtala med Dovre kommune bort.

I arbeidet med å få til eit treårig tilbod på Dombås, har ei arbeidsgruppe jobba saman med kommunale ressursar frå Dovre og Lesja kommunar, for å legge grunnlaget for ei slik etablering. Vedtaket frå Fylkestinget i desember i fjor, om eittårig løp, ligg til grunn for avtala om husleige frå Fylkeskommunen.

Det skal i følge Fasteraune bli plass til alt i det nye bygget, som er samlokalisert med ungdomsskulen i Dovre. Treårig studiespesialiserande tilbod skal få plass, samstundes som ein også etablerer to yrkesfagløp.

Les meir i Vigga torsdag.