Fra slutten av mai til rundt midten av juni - landet sett under ett - blomstrer først gran, og etter hvert også furu. Siden disse treslagene er vindbestøvede, produseres det veldige mengder pollen, som ofte blir synlige for det blotte øye som et gult ”mel” som legger seg på ulike overflater. En annen årsak til synligheten er at hvert enkelt pollenkorn er ganske stort, seks-syv ganger større enn for eksempel bjørkepollenkorn.

Dette pollenet avgir ikke allergener, og omfattes derfor ikke av pollenvarslingstjenesten. For mange allergikere vil det imidlertid virke irriterende og plagsomt å puste i uteluft full av gran- eller furupollen, omtrent som hvis man ferdes i inneluft med mye husstøv.

(Kilde: Astma og allergiforbundet)