Mange gardbrukere satser i dag på å bygge nye fjøs, mens andre velger å holde fast på det gamle. Karl Sæther fra Lesjaskog er av den siste sorten. 1896 står det i toppet av matklokka på det sjarmerende gamle fjøset, der de gamle steinmurene ligger omtrent på kvitstripa av E 136. Siden har fjøset aldri vært tomt.

- Deler av det er sikkert eldre også, kan jeg tenke meg, sier Karl.

Han forteller at Øygarden tidligere var to husmannsbruk. Familiene bodde i hvert sin ende av ei lang tømmerstue, med hvert sitt fjøs på andre siden av vegen. Fjøset som Karls sauer har tilhold i i dag er påbygd deler av det ene fjøset. Les mer i papirutgaven av Vigga.