Opnar dørene til stort, nytt fysio- og treningsareal: - Håpar det gir ny giv til Lora