5,4 prosent av arbeidsstyrka i Innlandet er registrert som arbeidsledige, delvis ledige eller søkjande

foto