Lokale produsentar slår ring kring REKO-ring på Dombås

foto