Fem personer fra Lesja og Dovre på fylkesvalgslistene

foto