Siden 2007 har fartsgrensa mellom Bjorli og 60-sona i Lora sentrum vært 70 kilometer i timen i vintermånedene. Allerede i fjor høst meldte Lesja og Dovre lensmannskontor fra til Statens Vegvesen om at de ikke lenger ser behovet for dette. Lensmannskontoret mener vegen på disse milene ikke har noen dårligere standard enn resten av strekningen, og viser til at det de siste årene har vært bygd ut mange gangvegstrekninger og det har vært ryddet vegetasjon.

- Vegstrekningen har blitt mer oversiktlig, sier fungerende lensmann, Jørn Morten Sletta.

Grundig vurdering

Roar Holten i Statens Vegvesen sier han vil ta en grundig vurdering av dette fram mot vinterstart i 2018. For årets vinter vedtaket om vinterfartsgrense allerede gjort, og skiltene kommer snart. Vedtaket gjelder i første omgang i tre måneder. Så vil et nytt skiltvedtak komme.

Før neste høst ønsker Holten å se på blant annet ulykkesstatistikken, driftsstrukturen, utbygging av gangveger og andre ting som kan påvirke trafikkbildet.

- Vi et at i utgangspnket er nedsatt fartsgrense et godt trafikksikkerhetstiltak, så vi må ha gode holdepunkter for å oppheve dette, sier Holten.