Forhandlingsutvalget, bestående av formannskapsmedlemmene fra både Lesja og Dovre kommuner, har blitt enige om en intensjonsavtale. Bortsett fra de to medlemmene fra Lesja Ap, signerte alle intensjonsavtalen om en sammenslåing av Lesja og Dovre kommuner.

Ulike meninger

Tronhus forteller at han har fått mange henvendelser fra folk som lurer på hvor partiet står i saken. Da han satt som ordfører i forrige periode, var det Ap som tok initiativ til å sette i gang prosessen lokalt, etter signal fra regjeringen.

– Slik det utviklet seg skrev ikke Ap under. Medlemmene i forhandlingsutvalget har støtte for det de gjorde, etter ønske fra partistyre og medlemmer, sier Tronhus.

Han understreker at det likevel er personlige meninger innad i partiet.

– Det er sikkert ikke spesielt med Ap, det er det nok i alle parti. Det er ikke noen gnissinger internt på grunn av det, sier Tronhus.

Tror på positive følger

Personlig er Tronhus for en sammenslåing. Det har han vært siden starten, og er det fortsatt. Men som partileder stiller han seg bak flertallet i partiet. Han forklarer at det er vanskelig å gi opp noe han brant så for da han var ordfører.

– Vi står fremfor store utfordringer i distriktskommunene. Befolkningsutviklingen i distriktskommunene er bekymringsverdig. Og det er en utfordring at det flere ressurser i primærnæringen blir frigjort ved effektivisering, og er med på å konkurrere om arbeidsplassene. Jeg mener vi trenger sikre, statlige arbeidsplasser, sier Tronhus.

Da partiet satte i gang prosessen, mente Tronhus det var riktig å se på en sammenslåing av Lesja og Dovre.

– Det har vært utrolig tidkrevende for administrasjonen å drive med, men jeg tror det uansett vil komme noe positivt ut av det, sier Tronhus.

Redd for sentralisering

Han mener intensjonsavtalen er lagt opp til å styrke Lesja og Dovre.

– Selv om jeg ikke er enig i alt som står der. Slik jeg leser avtalen, er den med på å styrke den administrative delen på Lesja. Men dette blir mitt personlige synspunkt,sier Tronhus.

Tidligere har han uttalt at Dombås er et naturlig sentrum.

– Det er det fortsatt, og en kan ikke stoppe utviklingen. Men det er ingenting som er statisk, det er en konstant utvikling, og det er det som også gjør dette spennende, sier Tronhus.

– Jeg tror Lesja og Dovre sammen vil bygge mot sentraliseringspresset, sier Tronhus.

Møte i kveld før supermandag

Prosessen med å utrede og avgjøre en eventuell sammenslåing av Lesja og Dovre kommuner, går mot slutten. I kveld er det nytt folkemøte på Lesja kulturhus, et informasjonsmøte om intensjonsavtalen.

Innbyggerne i Lesja og Dovre skal gi sitt «ja» eller «nei» på om de vil slås sammen med naboen i den rådgivende folkeavstemmingen. Forhåndsstemmingen startet den 23. mai, selve valgdagen er mandag 13. juni. Kommunestyrene skal så behandle intensjonsavtalen, Dovre har møte den 20. juni, Lesja den 22. juni.