Mandag kveld var resultatet av forhåndsavstemningen klart. I Lesja var det et tydelig "nei" så langt, med totalt 30 prosent av stemmeberettigede som stemte. Av disse stemte 78 prosent nei til en sammenslåing med Dovre, 21 prosent stemte ja. Èn prosent stemte "vet ikke".

Av 16 og 17-åringene var det 33 % som forhåndsstemte.

Nesten 50-50

I Dovre var det 10 prosent av innbyggerne som forhåndsstemte.  Av disse sa 47 prosent ja til en sammenslåing, 52,1 prosent stemte nei og 0,9 prosent stemte "vet ikke".

Fullstendig resultat er ventet rundt klokken 21.00.

Resultatet av den rådgivende folkeavstemningen skal behandles av kommunestyret i Dovre den 20. juni, og i Lesja den 22. juni. Da skal politikerne avgjøre om de vil slå seg sammen med naboen til en felles kommune.