- Når det til helgen meldes fint vær, skjønner vi godt at folk vil ut på tur, men i Sør-Norge ventes skredfaren å være betydelig på lørdag og folk må ta hensyn til det når de ferdes i fjellet sier vaktleder Tommy Skårholen i Snøskredvarslingen i en pressemelding.

Fint vær, men betydelig skredfare

Vinterferien står for tur for mange, og det meldes fint vær i mange fjellområder i helgen. Uværet tidligere i uken har flyttet mye snø og lagt opp mengder med fokksnø i leheng. - Det tar tid før denne snøen er stabil nok, og nå er det lett å løse ut skred. Skredfaren ventes å være betydelig i morgen, lørdag. Det betyr at du som skal på tur i fjellet må vite hvor du skal ferdes for å unngå skredterreng og skredproblemene, sier Skårholen.

Merk at det også kan være skredfare knyttet til mindre terrengformasjoner og skavler. Gjør egne vurderinger og stol ikke på andres spor.

- Hold god avstand til skavler på topper og langs rygger, de kan plutselig knekke. Følg gjerne avblåste områder med oppstikkende stein, da vet du at du har fast grunn under føttene, sier Skårholen.

Sjekk hellingen

Etter hvert vil snøen fra uværet onsdag og torsdag bli mer stabil, men det finnes svake lag i snødekket som kan påvirkes. Selv om snøskredfaren skulle synke til 2-moderat er det generelle rådet å unngå terreng brattere enn 30 grader.

- Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem også når snøskredfaren er moderat, sier vaktlederen.

NVE melder om moderat fare for snøskred i Romsdalsfjellene, i Jotunheimen er det betydelig fare. I Lesja og Dovre er det ikke oppgitt noen faregrad.