Når hyttefolket ville ha skøyteis, da ordnet Aslak opp