28 mill. kroner til kommunale fornyings- og innovasjonsprosjekter