20 prosent av de som ble spurt på Østlandet skal dra