Det er gode økonomiske tider i Dovre: – Vi har budsjettdisiplin