Det er mye skog i Innlandet, men her er vi minst

foto