Kirsti Vik Hjerkind kjem inn på ridebana i lag med dei to jentene sine. Foto: Marit Hole Tynnøl

Små deltakarar på årets istølt

Fire unge ryttarar frå Dovre var pauseinnslag på Hjerkinndammen under årets istølt.