Søkte fritak fra politiske verv - én fikk innvilget