Boligprisene faller på landsbasis: - Markedet er relativt stabilt her