Testen av det nye varslingssystemet vil gå ut til mobiltelefoner i hele landet på testdagen.

Samtidig skal Sivilforsvaret trykke på knappen for test av over 1200 sireneanlegg.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppfordrer folk til å snakke med sine nærmeste, blant annet barn og eldre, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test.

Testen går ut til alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner som befinner seg i Norge, og som er koblet på 4G- eller 5G-nettet. Dersom man ikke har oppdatert telefonen sin, kan det hende testvarselet ikke kommer fram.

For å ikke få varselet, må telefonen være i flymodus eller helt skrudd av.

Lydløs, lav lyd, dempet varsling og lignende blir overstyrt.

Mobiltelefoner som mottar testvarselet, vil vibrere og spille av en høy sireneaktig lyd i cirka ti sekunder. En tekst som forklarer at dette er en test av nødvarsel, vil dukke opp på skjermen.