Ny biskop tilsettes av Kirkerådet 10.-11. november.

Biskop Solveig Fiske fyller 70 år, og skal gå av som biskop i Hamar Bispedømme. 13. september ble fem nominerte kandidater presentert til å overta.

Etter den rådgivende avstemningen står følgende kandidater igjen:

  • Ole Kristian Bonden, prost i Sør-Østerdal prosti.

  • Tor Even Fougner, prost i Sør-Gudbrandsdal prosti.

  • Hege Elisabeth Fagermoen, sokneprest i Glemmen menighet.

Raag Rolfsen og Margunn Sandal var også blant de fem nominerte. De fikk ikke tilstrekkelig oppslutning i avstemningen til å være med i den videre prosessen.

Den rådgivende avstemningen er en del av prosessen med å tilsette ny biskop. Til sammen har 235 stemmeberettigede instanser og ansatte satt opp tre navn i prioritert rekkefølge.

Vidre prosess

I neste runde vil bispedømmerådet i Hamar avgi stemme, og de øvrige biskopene vil gi begrunnede uttalelser til Kirkerådet. Deretter vil de tre kandidatene kalles inn til intervju med Kirkerådets arbeidsutvalg.

Det er Kirkerådet som tilsetter ny biskop, ut fra en helhetsvurdering. Den rådgivende avstemningen, bispedømmerådets stemme, biskopenes uttalelser og intervjuene med bispekandidatene danner til sammen grunnlaget for Kirkerådets beslutning.

Kirkerådet vedtar tilsetting av ny biskop i Hamar på sitt møte på Hamar 10.-11. november 2022.