Dovre vil vera eit demensvennleg samfunn – signerte avtale