Raja på Dombås: – Om du hadde sett dette, Vedum, hadde du skjønt at regjeringen er i ferd med å ta feil beslutning