Anne Kari meiner det er viktig å nytte stemmeretten sin: - Det gjer det så rett som mogleg