Enighet om løsning for campingplass på Dombås - 6,2 dekar dyrket mark omdisponeres