- Vi har mye å lære av det som har blitt gjort i Dovre kommune. Alle er enige om at tidlig innsats er avgjørende for å gi elevene et bedre skoletilbud, men mange skoler strever med å få det til i praksis. Dovre kommune har gått foran og funnet en løsning som har gitt oppsiktsvekkende resultater, sier skolepolitisk talsmann i KrF, Anders Tyvand.

Dovre-modellen innebærer blant annet målrettet kompetanseheving av lærerne og en omdisponering av ressursene fra spesialundervisning til ordinær undervisning. Ved å sette inn to lærere i alle fag i første- og andreklasse og i basisfagene norsk, engelsk og matte i de høyere klassetrinnene, har de klart å gi elevene mer tilpasset undervisning. Resultatet har blant annet blitt mindre behov for spesialundervisning. Den gjelder for alle tre skolene i Dovre kommune.

Tyvand forteller at KrF nå vil ta med seg innspillene fra Dovre i det videre arbeidet i Stortinget.

- Jeg er overbevist om at Dovre-modellen har mye positivt ved seg. Derfor vil vi se på hvordan erfaringene fra Dovre kan overføres til andre skoler i andre kommune, sier han.