Frichgården og Moskus Eiendom har søkt om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Det er  ved henholdsvis Frichs Kafeteria og Moskusgrillen. Ved Sentralplassen planlegger Frichgården en etablering av 100 sitteplasser for uteservering og en base for uteservering med trapp opp til balkong på kafeen. Moskus Eiendom søker om en utvidelse av det eksisterende terassearealet sør for Moskusgrillen og mot E6, til en sammenhengende terrasse. Rådmannens innstilling før behandling i planutvalgsmøte i mai er positiv til begge tiltak.

Uten tillatelse

Derimot har Torvkroa blitt stoppet i påbegynte arbeider med utegulv.

- Ja, vi måtte stoppe dette prosjektet på grunn av at de ikke har søkt om byggetillatelse. Vi har fortsatt ikke mottatt noen søknad fra Torvkroa angående bygging av uteterrasse, sier saksbehandler i Dovre kommune, Endre Amundgård.

Thomas Haug som driver Torvkroa vil ha en løsning.

- Det vi har begynt med i år er ikke en uteterrasse slik det var søkt om i fjor. Nå er det kun snakk om utjevning av bakken nord for Torvkroa for å utnytte plassen helt inntil veggen, og ta mindre av plassen ut mot kantsteinene. Jeg mener at det ikke er søke- eller meldepliktig tiltak, derfor har jeg heller ikke søkt, selv om jeg gjerne gjør det, sier Haug.

Onsdag var det et møte med en representant for Haug og kommunen for å se på saken. Saksbehandler Endre Amundgård mener tiltaket er søknadspliktig fordi det bryter med byggegrensa i reguleringsplanen.

- Det er heller ikke godkjent som uteservering der i dag, selv om vi vet at det kanskje er brukt som det. Vi aventer en søknad, sier Amundgård.

Han er enig i at det kan være positivt med løsninger som er bedre enn det som er der i dag, for eksempel hensynet til fri sikt og avstand til veg.

- Vi skal bare rette opp bakken med en platting, og med det få bord og stoler inntil veggen, noe jeg mener blir bedre, sier Haug.

Søknader behandles i mai

- Vi la disse planene for fem år siden, og nå skal vi prøve å realisere dem. Dette vil gi både bygget og området rundt et skikkelig løft. Vi ønsker å gjøre det penere ute rundt Frichgården, pluss at vi vil få på plass en skikkelig handikapparkering utenfor. Hvis vi får godkjent planene, skal vi gjøre det mye triveligere utenfor, og den nye terrassen vil skli finere inn i terrenget, enn den som står der i dag, sier Øyvind Frich, som er styremedlem for Frichgården.

Martin Killi i Moskus Eiendom har tro på at saken deres går igjennom.

- For Moskus Grillen som utested og Dombås vil det bety veldig mye å få en skikkelig uteterrasse. Den terrassen som er der i dag er så liten at det er ingenting å snakke om. Skal vi fremstå som et bra turiststed er det slike ting som må på plass. Det bør jo ikke være noe å tenke på engang, sier daglig leder i Moskus eiendom, Martin Killi, daglig leder i Moskus Eiendom.

Konkurs for spisestaden Torvkroa på Dombås. (Arkiv) Foto: Lokalavisa Vigga
Denne uteterrassen skal rives, hvis Frichgården får gjennomslag for de nye planene til uteterrasse. Foto: Lokalavisa Vigga