Områdesjef Børge Wilhelmsen fortel at dette er førebuingar fram mot den større årlege øvinga for heile Heimevern-område Nord-Gudbransdsdal rett før påske neste år. Øvingane for dei omlag 30 HV-befala vil gå føre seg i og rundt Dombås og Lieslia øvingsfelt. Også førebuingar fram mot Landsskytterstevnet Lesja 2015 står på programmet.