Måndag skulle eigentleg arbeidet leggast ned på avdelinga, der alle utanom ein er oppsagt med verknad frå 30. september. Les meir i Vigga som kjem i dag.