Arbeiderpartimedlemmene Steinar Tronhus, Jann Erik Dalum, Marita Lindbom og Kari Enger ønsket at forvaltningsstyret i Lesja skulle gjøre behandling av dispensasjonssaken for bygging av fritidsboliger i et område for landbruk-, natur- og friluftsliv. Dette ble det ikke flertall for. Saken blir dermed sendt til Fylkesmannen for lovlighetskontroll.

Vurderer habilitet

Under behandlligen trakk Wenche Holløkken (Ap) seg, da hun også tidligere har meldt seg inhabil. De resterende medlemmene, Ann Kathrin Storhaug von Rappe (H), Jann Erik Dalum (Ap), Marit Rolstad (Sp), Marita Lindbom (Ap), Per Inge Skotte (Sp) og Bjørn Magnus Tordhol (Sp), vedtok med fire mot to stemmer at saken ikke skulle bli tatt opp til ny behandling. Arbeiderpartimedlemmene har i etterkant av forvaltningsstyrets vedtak reagert sterkt på avgjørelsen. De ønsker også en vurdering av habiliteten til to av medlemmene i forvaltningsstyret, som var med på vedtaket i slutten av forrige måned.

– Kontroversiell sak

– Hele denne saken er kontroversiell. Vi kan konkludere med at vi er veldig uenig i denne saken, sier Marita Lindbom (Ap).

Hun sier det viktigste i denne saken ikke er habiliteten, men å sjekke om vedtaket er lovlig.

- Dette vedtaket bryter med kommunedelplanen. Hvis dette blir stående mener jeg vi må ta kommunedelplanen opp til ny behandling, ellers vil denne saken gi sterke føringer, sier Lindbom.

Hun stiller spørsmålstegn ved om det er lov å gi så store dispensasjoner.

- Hele denne saken er skakk-kjørt fra starten. Først har det ikke vært søkt byggetillatelse, så kommer disse leilighetene på toppen av det hele, sier hun.

Lindbom mener politikerene i Lesja har godt av en slik gjennomgang, og at når et slik vedtak blir vurdert kan det gi lærdom til senere saker.

- Hvis vedtaket blir funnet lovlig skal vi forholde oss til det. Vi ønsker bare at saken skal prøves, sier Lindbom.

– Mistillit til flertallet

Leder for forvaltningsstyret i Lesja, Ann Kathrin Storhaug von Rappe (H), mener det har vært stor takhøyde og godt rom for diskusjoner og meninger i utvalget.

– Derfor blir jeg overrasket når habiliteten til utvalgsmedlemmer blir dratt i tvil i etterkant. Som utvalgsleder ser jeg på det som alvorlig når habiliteten blir dratt i tvil på såpass svake grunnlag som andrehånds informasjon, samt at de kommer med anklagene i ettertid, sier Storhaug von Rappe.

Hun mener det har vært en god og åpen prosess internt i forvaltningsstyret i den aktuelle saken.

– Jeg har full respekt for demokratiet, men i denne saken virker det som om ordfører Tronhus, Lindbom og Dalum ikke har samme respekten for et flertallsforslag. Om de mener det, så har de i så fall mistillit til flertallet, og meg som forvaltningsleder. Det tar jeg på største alvor når ordføreren signerer et brev, der han mener flertalet har fattet et ulovlig vedtak, og setter spørsmålstegn ved habiliteten til to av medlemmene i en sak han ikke har vært med å behandlet, sier hun.

Vekstfremmende tiltak til næringsutvikling

Storhaug von Rappe mener saken gir dårlig omdømme for Lesja, og beklager at det legges beslag på administrative ressurser hos fylkesmannen under lovlighetskontrollen.

– Jeg håper at vi i fremtiden heller kan bruke ressurser på å opparbeide oss en felles kultur for å fremme næringsutvikling. Da må vi administrativt og politisk lage et miljø med positiv innstilling og vekstfremmende tiltak, sier Storhaug von Rappe.

Hun vil fortsatt ha friske og gode debatter, i rett fora.

– Jeg håper jeg fortsatt har rett når jeg mener at det er lov å være uenig og ta en frisk debatt i forvaltningsstyret, ikke i media eller annet kontrollorgan, slik det nå dessverre har blitt, avslutter hun.

Kort om bakgrunnen:

Magne Sveen utførte betydelige tiltak på to bygninger på sin eiendom Sveen Gård på Lora. Det ene var leilighetsbygg på et nybygg som i utgangspunktet var godkjent som oppføring av redskapshus/garasje. Det andre tiltaket var helrenovrering av "Steinhuset", et gammelt fjøs, til fritidsbolig. Det er ikke boplikt på eiendommen, og driveplikten er ivaretatt av bortleie av jorda. Eiendommen ligger i LNF-område.

Magne Sveen uttalte i Vigga nr. 42 at han beklaget at tiltakene ble satt i gang før søknad var i orden, men at kommunen også måtte bli flinkere til å samarbeide, og at søknadsbehandlingene tok lang tid.

I oktober godkjente forvaltningsstyret dispensasjonssøknaden (som kom etter byggingen ble utført) til Sveen, mot rådmannens innstilling. Vedtaket ble avgjort med flertall, Høyre og Senterpartiets fire stemmer, mot Arbeiderpartiets to stemmer. I etterkant har Ap-medlemmer reagert på avgjørelsen, som ble fremmet av leder for forvaltningsstyret.

Les mer om saken i Vigga nr. 42, torsdag 13. november.