– Vi spiller ikke for å bli rike på kroner, men opplevelser og samspill

Gladgjengen i «Ganglaget». Fra venstre: Rita Kraugerud, Jørn Ola Slette, Helmer Leren, vikar Anne Ragnhild Lehre for Henning Persen, Rolf Drogen, Jon Rune Slette. Foto: Nils Bakke

– Hva gjør en musiker som vinner en million? Fortsetter å spille til en er blakk... og vi spiller ikke for å bli rike på kroner, men opplevelser og samspill. Både på det musikalske og menneskelige plan.