– Dette vil styrke Tunstuggu og er et kjempespennede prosjekt. Lesja har lange og gode tradisjoner med både jakt på villrein og forvaltning så dette er gledelig at vi blir tildelt, sier ordfører Mariann Skotte.

Miljødirektoratet lyste sommeren 2017 ut verdiskapingsmidler til videre arbeid med villrein, som del av et større program «Naturen som verdiskaper».

Dette er planlagt som ei reiserute der de besøkende underveis får informasjon om villrein og villreinsfangst, overnatting hos lokale aktører og øke kunnskap verneområda våre.

Dette gleder Lesjas ordfører Mariann Skotte.

– Dette er et kjempespennede prosjekt, og det blir stort for Lesja og Norddalen, sier hun.

Delprosjekt

Delprosjektet skal være med og videreutvikle de eksisterende formidlingsstedene om villrein og fangstkultur i Dønfoss, Skjåk, Norsk Fjellsenter i Lom, massefangstanlegget ved Slådalsvegen, utstillingen «Villreinjegerne kommer» ved Lesja Bygdemuseum og Villreinsenteret på Hjerkinn.

Direktør Torveig Dahl for Gudbrandsdalmusea, sier dette har vært et fantastisk prosjekt å jobbe med.

– Det er et prosjekt det har vært veldig gledelig å jobbe langsiktig med. Umiddelbart blir d engamsent til prosjektledelse, skaffe mer bevissthet rundt villrein og kunnskap om fangstkultur. Dette hjelper også med mer kunnskap om villrein, sier hun.

Søknad

Lesja kommune har fått innvilget del-søknad på kroner 400 000, som er innarbeidet i tilsagnet som er gitt til Gudbrandsdalmusea som er tilsaman 2 900 000 kroner over fem år. Villereinsenteret på Hjerkinn sammen med Pilegrimssenteret på Dovrefjell har også fått innvilget prosjektmidler, som vi skal samarbeide med. Regionrådet for Nord-Gudbrandsdalen har innvilget kroner 75 000 til år 1. Museet sin egenandel ligger i kontor/møteplass på Lesja Bygdemuseum og ei ubesatt 50 % stilling som nå blir koblet inn i dette prosjektet.