2 milliarder i tilskudd til bøndene i Innlandet

foto