– Vi er for en sammenslåing av de to barneskolene i Dovre

foto