Har fått inn 140 forslag til plassering av ny dagsturhytte