Stort underskot for NGR i 2020: – Mindre avfall og auka utgifter