Samferdselsområdet ble en av vinnerne i årets statsbudsjett, og det kommer også Lesja, Dovre og Sel til gode.

Gang- og sykkelvei langs E136, Vålåsjø kryssingsspor og E6 fra Ringebu til Otta er alle punkt i regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt fram tirsdag denne uken. I tillegg får alle våre kommuner en økning i frie inntekter.

Gang- og sykkelvei

I budsjettforslaget er det satt av midler til videre planlegging og prosjektering av E6 på strekningen mellom Ringebu og Otta. Planlagt anleggsstart er i 2013. I Dovre fortsetter arbeidet med Vålåsjø kryssingsspor i 2011. Denne utbyggingen vil føre til økt kapasitet for godstog mellom Oslo og Trondheim. Anleggsarbeidene startet i sommer, og prosjektet er foreløpig planlagt ferdig i 2012. Lesja får også sin del på samferdselsområdet. Innenfor en statlig ramme på 51,7 millioner kroner for hele E136-strekningen mellom Dombås og Ålesund, er det satt av midler til trafikksikkerhetstiltak og bygging av gang- og sykkelveier. En del av disse midlene skal brukes til bygging av gang- og sykkelvei mellom Bottheim og Bø.

Les mer i papirutgaven av VIGGA.