Intensjonsavtalen om ny produksjon i Giax-bygget ble skrevet under 12. februar, og kjøpsavtale mellom kommunene og Gudbrandsdal Industrier As (Giax) ble utformet 7. februar, og finpusset mandag.

- Jeg tror med bygget at vi skal ta hensyn til alle med hjelpebehov i kommunen, sa rådmann Halvor Nissen om saksframlegget.

- God beliggenhet

Nygaard Byggsystemer produserer garasjemoduler. Paal Nygaard, daglig leder i Nygaard Byggsystemer, fikk ideen til samarbeidet via Vigga.

– Vi abonnerer på avisa, og leste at Giax skulle legges ned. Kona mi har slekt oppi dalen, og vi er mye der fra før. Så vi tenkte det var en mulighet, forteller Nygaard.

Kona Bente er søsteren til kommunestyremedlem i Lesja, Svein Nilsplass. Firmaet har ikke garasjeproduksjon i dag, men skal opprette avdeling også på Lunner på Hadeland, hvor firmaet holder til i dag.

– Vi har inngått avtale med den landsdekkende kjeden Maxbo, som en av leverandørene av garasjen. Dombås har god beliggenhet, i forhold til frakt av garasjene, mener Nygaard.

Kjøpssum på 2,5 millioner kroner

Under kommunestyremøtet mente ordfører Bengt Fasteraune at det ville være mulighet for flere arbeidsplasser i vekstbedriften.

– Organiseringen overlater jeg til kommunen å finne ut av. Vi kommer jo til å produsere elementer, og det er mulighet å inngå avtaler med lokale aktører om montering. I tillegg blir det en lagerfunksjon, med pakking av ting som skruer, takstein og mer, så det er klart det vil bli arbeidsplasser, sier Nygaard, som mener det er et marked for modulgarasjer.

Kjøpssummen er på 2,5 millioner kroner. I tillegg kommer tilpasninger og oppgraderinger på en halv million. Kjøpssummen inkuderer innvendig maskiner og utstyr, og en leasingavtale som ble løst ut for 150 000 kroner, for en maskinfres.

Trekkes fra brannstasjon-budsjett

I et ekstraordinært kommunestyremøte i Lesja ble bygget vedtatt kjøpt. Et enstemmig kommunestyre i Lesja bevilget etter rådmannens innstilling 1,5 millioner kroner til kjøp av bygget mandag. Summen blir lånt, og trekkes ut fra investeringsbudsjettet for 2014. Dette går da utover budsjettet for planlagt brannstasjon på Jora industriområde. Summen på fem millioner til brannstasjon er justert ned til 3,5 millioner, og resterende 1,5 millionene vil bli flyttet til neste år.

- Ikke fungert

I kommunestyremøtet på Dovre ble oppkjøpet etter en kort debatt vedtatt.

– Jeg minner på at dere kun skal stemme om kjøpet av bygget. Det er ikke bestemt hvordan selskapet for vekstbedriften skal etableres, opplyste Nissen.

Bengt Fasteraune hadde god tro på at bedriften ville være godt tilpasset behovet.

– De skal stå for markedsføringen, og vekstbedriften skal stå for produksjonen. Dette vil vi komme tilbake senere, sa Fasteraune.

Åge Haugen (Frp) stilte spørsmål om dette ville bli en konkurransebedrift, som ikke var til det beste for arbeidstagerne.

– Det må være et kommunalt selskap for å etablere en vekstbedrift. Vi må få på plass VTA, det er det viktigste. Det vil ligge en produksjon i bunnen, og det er også mulighet for en del andre tiltak, som skolering og lærlingplasser. Det er en forutsetning at det ikke er konkurransevridning, og at det fanger opp dem som trenger det, sa Fasteraune.

– Slik har det ikke fungert de siste årene, mente Åge Haugen.

Sagt opp

Geir Hagevold, som fikk jobben som leder for arbeidstreningsgruppa ved nyttår, har sagt opp stillingen.

– Ingen dramatikk bak dette. Jeg søkte stilling som kalkulatør i Jora Bygg og laft, og klarte ikke takke nei da jeg fkk jobben. Jeg har trivdes veldig godt i kommunen, og det var ingen lett avgjørelse å levere oppsigelsen, sier han.

Lederstillingen er administrativt omgjort til en prosjektstilling på et år, som skal utrede arbeidsoppgaver og rutiner til både VTA og arbeidstreningsgruppa. Roger Elsrud er i følge saksframlegget til kommunestyremøtet tilbudt prosjektstillingen, som kommunen har søkt om skjønnsmidler for hos Fylkesmannen.

Kjøp av Giax-bygget ble enstemmig vedtatt mandag, i både Lesja og Dovre kommunestyrer. Her er Bengt Fasteraune (t.v.) og Roger Elsrud ved bygget på Jora industriområde. Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga
Kjøp av Giax-bygget ble enstemmig vedtatt mandag, i både Lesja og Dovre kommunestyrer. Her er Bengt Fasteraune ved bygget på Jora industriområde. Foto: Lokalavisa Vigga